Utbildning

 

Licpac UtbildningItex Rental i samarbete med Lipac Utbildning anordnar ett flertal säkerhetsutbildningar.

Nya lagar från Arbetsmiljöverket kräver att alla som yrkesmässigt utför arbete med byggnadsställningar,
mobila arbetsplattformar, gaffeltruckar eller heta arbeten skall ha en formell utbildning.

 

 

 

Boka

Våra utbildningar
Allmän utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Antal dagar: 1.
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Allmän Ställningsutbildning

Särskild utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Antal dagar 6.
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Särskild ställningsutbildning

APV 1+2
Arbete på Väg nivå 1+2 enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Antal dagar 1.
APV 1+2

APV3A
Arbete på väg 3A – utmärkningsansvarig, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Antal dagar 2.
APV3A

APV3B
Arbete på väg 3B – vakt & lots, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Antal dagar 1
APV3B

Fallskydd
Halvdag 08:00–12:00.
Fallskyddsutbildning

Liftutbildning (enl. LUR:s Liftläroplan
Antal dagar 1.
Mobila arbetsplattformar

Repetition lift (om man har liftkort som gått/går ut)
Halvdag 8:00-13:00.
Repetition lift

Heta arbeten (enl. SBSF: Riktlinjer)
Antal dagar 1.
Heta arbeten

HPV
Hjälp på väg, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Antal dagar 1
HPV

Truckutbildning A+B (enl. TLP:s läroplan)
Antal dagar 2.
Truckutbildning

Säkra lyft
Halvdag 8:00-12:00
Säkra lyft och lasthantering

Travers och säkra lyft
Antal dagar 1.
Travers säkra lyft

Boka

Utbildningarna sker i Itex lokaler på Ulvsundavägen 180 i Bromma eller hos Lipac Liftar på Missionsvägen 60 i Bromma.
För mer information samt bokning av företagsinterna kurser, kontakta Lipacs utbildningsansvarige
Katarina Jacobson, 08-704 29 18, katarina.jacobson@lipac.se.