Komihåglista

{{ item.name }}
Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X
Din lista är tom :-)
Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Min hyreslista

{{ item.name }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X
Totalt: {{ totalPrice }} kr

Utbildning

Våra utbildningar

Utbildningarna sker i Itex lokaler på Ulvsundavägen 180 i Bromma eller hos Lipac Liftar på Missionsvägen 60 i Bromma.
För mer information samt bokning av företagsinterna kurser, kontakta Lipacs utbildningsansvarige
Katarina Jacobson, 08-704 29 18, katarina.jacobson@lipac.se.

Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Allmän Ställningsutbildning

Antal dagar: 1

Särskild utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Särskild ställningsutbildning

Antal dagar: 6

Arbete på Väg nivå 1+2 enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
APV 1+2

Antal dagar: 1

Arbete på väg 3A – utmärkningsansvarig, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 2

Arbete på väg 3B – vakt & lots, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 1

Fallskyddsutbildning

Antal dagar: Halvdag 08:00–12:00

Antal dagar: 1

Repetition lift (om man har liftkort som gått/går ut)

Antal dagar: Halvdag 8:00-13:00.

Hjälp på väg, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 1

Truckutbildning

Antal dagar: 2

Säkra lyft och lasthantering.

Antal dagar: Halvdag 08:00-12:00

Travers säkra lyft

Antal dagar: 1