Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Truckutbildning

Truckutbildning, TLP10

Utbildningen sker i ITEX utbildningslokaler alternativt på plats hos kund. För mer information kontakta ITEX på info@itex.se eller Peter Alatalo 070-57 64 65.

Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, B, C och D. Genomförd och godkänd utbildning ger föraren ett utbildningsbevis. Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.

För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Truck A

A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck (stående eller sittande), låglyftare (med eller utan åkplatta)

Utbildningens längd: 1-2 dagar inkl. hemstudier, teori och praktik.

Truck AB

AB-utbildningen omfattar låglyftande truckar motviktstruckar, höglyftande åk-staplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar A-utbildningen

Utbildningens längd: 3-5 dagar inkl. inkl. hemstudier, teori och praktik.

Klass C

C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell truck typ.

Utbildningens längd: Anpassad.

Klass D

D-utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp.

Utbildningens längd: Anpassad.