Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Fallskydd i sluta utrymmen

Fallskydd i slutna utrymmen

Utbildningen sker i ITEX utbildningslokaler alternativt på plats hos kund. För mer information kontakta ITEX på info@itex.se eller Peter Alatalo 070-57 64 65.

Slutna utrymmen

Är arbetsplatsen svår att utrymma exempelvis i ett slutet utrymme, krävs det enligt lag en evakueringsplan, utrustningen samt kunskapen för att kunna evakuera en person i nöd (AFS: 2009:2). Utbildningen ger teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper hur räddning av nödställd person i ett slutet utrymme kan genomföras.

Målgrupp

Alla som utför arbeten i slutna utrymmen. Utbildningen kräver dock att du gått grundutbildningen i fallskydd.

Utbildningens längd: 8 timmar.

RING OSS 08-29 20 20