Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Utbildningen sker i ITEX utbildningslokaler alternativt på plats hos kund. För mer information kontakta ITEX på info@itex.se eller Peter Alatalo 070-57 64 65.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området

Målgrupp

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid brandfarliga arbeten. Hur riskerna för brands uppkomst minimeras samt hur konsekvenserna begränsas till följd av brand om sådan trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet att ansvara för-, bevaka samt utföra ”brandfarliga arbeten”. Certifikat för brandfarliga arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av brandfarliga arbeten.

Innehåll

  • Definition – Brandfarliga
  • Brandteori – Orsakerna till brands uppkomst och förlopp
  • Organisation vid brandfarliga arbeten.
  • Lagar och föreskrifter
  • Brandförebyggande åtgärder
  • Riskmiljöer

Utbildningen innehåller också praktisk övning i brandsläckning.

Utbildningens längd: 1 Heldag