Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar (grund)

Utbildningen sker i ITEX utbildningslokaler alternativt på plats hos kund. För mer information kontakta ITEX på info@itex.se eller Peter Alatalo 070-57 64 65.

Vår utbildning följer standarden SS-ISO 18878:2013 och AFS 2006:6 § 29 som är ett grundkrav för liftutbildning.

Målgrupp

AFS 2006:6 § 29, kräver att alla som använder mobila arbetsplattformar, skall from 1 juli 2007 inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.

Innehåll

 • Allmänt om olyckor
 • Om olyckan är framme
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljölagen/lagar
 • Föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Böter & Sanktionsavgifter
 • Standarder, CE – märkning
 • Roller och ansvar
 • Risker, Riskbedömning och åtgärder
 • Personligt skyddsutrustning
 • Tillfälliga personlyft med kranar och truckar
 • Liftkategorier
 • Liftens konstruktion
 • Märkning & skyltning
 • Maskinvård & kontroll
 • Daglig tillsyn, fortlöpande tillsyn & besiktning
 • Inspektion av arbetsplatsen och hur utformningen bör påverka valet av lift
 • För- och nackdelar med olika liftar
 • Säker användning och hantering av liftar
 • Uppställning & förvaring
 • Efter användning

Utbildningens längd: 1 helgdag

RING OSS 08-29 20 20