Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Allmän ställning

Allmän ställning (2-9 meter)

Utbildningen sker i ITEX utbildningslokaler alternativt på plats hos kund. För mer information kontakta ITEX på info@itex.se eller Peter Alatalo 070-57 64 65.

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2006-07-01 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning. Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4 ”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

Målgrupp

Alla som arbetar med ställningar, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Innehåll

 • Allmänt om olyckor
 • Om olyckan är framme
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljölagen/lagar
 • Föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Böter & Sanktionsavgifter
 • Standarder, CE – märkning
 • Intyg & dokumentation
 • Roller och ansvar med Fallskydd
 • Ställningsentrepenörens ansvar
 • Risker, Riskbedömning och åtgärder
 • Fallskydd
 • Personligt Fallskydd
 • Räddning och evakuering
 • Ställningskategorier
 • Ställningstyper
 • Ställningsfabrikat och delar på prefabricerade ställningstyper
 • Ställningens material
 • Tillträdesleder och materialhissar
 • Plan för uppförande
 • Belastning
 • Ställningsplan och ställningsplank
 • Förankring

Utbildningens längd: 8-16 timmar

RING OSS 08-29 20 20