Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

NIFTY HR21 Hybrid

ITEX Rentals nya bomlift NIFTY HR21 är en hybrid som tillhör en ny generation av miljövänliga maskiner. Den är fyrhjulsdriven och kan gå både på ren el och diesel. Vid dieseldrift använder hybridsystemet elmotorn som en extra kraftkälla vid större påfrestningar. Det gör att HR21 inte kräver lika stor dieselmotor som konkurrerande liftar, vilket är mycket positivt för miljön.

NIFTY HR21 förbrukar 75% mindre diesel än jämförbara bomliftar

HR21 är lättare och mer kompakt än konkurrenterna och med mycket bra räckvidd. Arbetshöjden är 20,8 m och räckvidden är 12,8 m. Vid en jämförelse drar en dieselbomlift med samma kapacitet mellan 15-20 liter diesel per dag. HR21 drar endast mellan 4-5 liter per dag. Dessutom hjälper ett avgaspartikelfilter till att få ned utsläppsnivån ytterligare.

Bomliften kan även köras på det ultrarena bränslet EcoPar, vilket vi rekommenderar

Jämfört med diesel, MK1, går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med över 50 %. Mängden synligt sot minskar och den totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt.

NIFTY HR21 kan köras helt på eldrift

Vid användning av mindre energikrävande rörelser laddar hybridsystemet snabbt tillbaka kraften till batterierna. HR21 kan då köras på batterier en hel arbetsdag, vilket är väldigt bra för arbeten som ska utföras inomhus eller exempelvis inom bostadsområden. Där krävs det verkligen att man kan använda en tyst och ren bomlift som inte släpper ut några avgaser.

Snabb och enkel uppladdning av batterierna

Dieselmotorn laddar upp batterierna till 80% kapacitet under tomgångskörning. Det går att ladda HR21 dagligen med el så att man kan undvika att köra med dieselmotorn. Men om dieselmotorn används dagligen behöver batterierna laddas upp med elkabel minst en gång i veckan.

Stryktålig korg

HR21 har även en stryktålig korg. Botten är tillverkad i kompositmaterial som absorberar kollisioner bättre än en vanlig stålkonstruktion. Vid arbeten som kräver full räckvidd klarar HR21 en maxlast på 225 kg i korgen.

Bild på NIFTY HR21 Hybrid

Se vårt uthyrningssortiment av vikbomsliftar här ➞