Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Miljöarbete

ITEX Rentals miljöarbete bygger på respekt för människan och naturen

Du har valt att anlita ITEX Rental. Det är vi stolta över! För oss är det viktigt att vi lever upp till dina förväntningar. Vi jobbar dagligen med att anpassa verksamheten så att den påverkar hälsan och miljön så lite som möjligt och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Och vi gör allt vad vi kan för att du ska få en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Det här är tre exempel på de saker vi jobbar med för att du ska vara nöjd med ditt val.

Samlastning och färre körsträckor spar bränsle

Allt fler väljer att hyra våra maskiner. Det är givetvis roligt men det betyder också att leveranserna blir fler. Tillsammans med varje kund väljer vi den typ av transport som är mest skonsam mot naturen. Genom att samlasta maskinerna och köra lite längre, men färre, sträckor spar vi en hel del bränsle. Leveranserna blir smidigare och utsläppet av koldioxid minskar. Det är bra för dig som kund. Och det är bättre för miljön.

Miljövänligt drivmedel räddar hälsan

Alltför många byggnadsarbetare lider av huvudvärk och illamående på jobbet. Diesel avger dödliga partiklar och du som utsätts under lång tid riskerar även att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Vi vill att du ska må bra på jobbet! Därför använder vi enbart Ecopar till våra maskiner. Det är ett miljövänligt drivmedel som sänker kväveoxidhalterna med över 50 procent. Och utsläppen av cancerogena partiklar minskar med över 90 procent! Det förbättrar din arbetsmiljö och skonar din hälsa.

För kemikalier finns det alltid ett bättre alternativ

Alla företag behöver olika typer av kemikalier i sin verksamhet. Men ofta finns det mer miljövänliga alternativ. Vi har upprättat en lista över de kemikalier vi använder. Den går vi regelbundet igenom och byter mot bättre och mer miljövänliga produkter. Numera använder vi enbart en vegetabilisk hydraulolja som är biologiskt nedbrytbar. Och det är bara ett exempel.

ITEX Rentals kvalitetsarbete bygger på lyhördhet och tydlighet

Vi har 97 % nöjda kunder

Vi sätter stort värde på vår nära relation med kunderna. Varje år ringer vi personligen upp ett femtiotal av våra kunder och frågar vad de tycker om sortiment, utrustning och leveranser. Är det något de saknar? Hur tycker de att vi sköter oss? Och vad kan vi göra bättre? De allra flesta ger oss ett högt betyg. Kundnöjdheten har ökat från 92 till 97 procent. Och nio av tio kunder rekommenderar gärna ITEX till sina affärsbekanta.

Bra service motverkar driftstopp

Våra maskiner har en viktig uppgift, de ska under-lätta ditt jobb. Vår vagnpark är modern, vi köper hela tiden in nya och bättre maskiner och vi ser till att de alltid är i toppskick. Efter varje uthyrning går vi igenom maskinerna grundligt så att allt ska fungera perfekt till nästa gång du behöver hyra. Men alla maskiner kan drabbas av ett plötsligt driftstopp och måste då fixas snabbt och smidigt. Vi strävar efter att vara på plats inom två timmar. Om maskinen inte genast kan lagas ersätts den omedelbart med en ny. Tid är pengar. Det gäller både för dig som kund och för oss.

Snabbare svar och tydligare fakturor

När du ringer till oss vill du givetvis genast få kontakt med rätt person. Det förenklar för dig och vi kan jobba effektivare. Alla våra medarbetare är kopplade till ett centralt telefonnummer så du kopplas alltid till rätt depå. Där får du hjälp med urval, leveransbesked och tekniska frågor. När fakturan sedan anländer ska du snabbt kunna se och förstå de olika kostnaderna. Vi har ändrat våra fakturor så att de är både tydliga och begripliga. Det ger dig en bättre översikt.

Läs mer om vårt miljöarbete ➞
Läs mer om vårt kvalitetsarbete ➞

Miljövänliga bränslen

EcoPar
EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Jämfört med diesel, MK1, går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med över 50 %. Mängden synligt sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar alltid kraftigt.

Läs mer om EcoPar ➞
Lär mer om EcoPars säkerhetsdatablad ➞

Motomix
Motomix är nästan helt fri från de cancerframkallande ämnena bensen och aromater. Bensinen är ett renare bränsle som ger en låg bränsleförbrukning, låg rökutveckling och som motverkar en kraftig, okontrollerad förbränning, vilket är skadligt för motorn.

Läs mer om Viking bensin 4T ➞
Läs mer om Viking bensin 2T➞

RING OSS 08-29 20 20