Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

VDn har ordet

Vi växer tillsammans med kunderna

Vi värdesätter alltid kvalité och pålitlighet och det gäller alla maskiner, verktyg och utrustningar som vi hyr ut. Och vi har alltid våra kunders behov i fokus. Stockholm är den stad i Europa som växer snabbast just nu och våra kunder får in allt fler uppdrag. Så vi växer tillsammans med våra kunder och tror på ett fortsatt expansivt och nära samarbete framöver.

Per Hedebark

För att klara en ökad efterfrågan på bygg- och rivningsuppdrag har vi lagt ner stora resurser på att bredda och utöka utbudet av de maskiner och utrustningar som våra kunder behöver. Vi har även öppnat en ny depå i Järfälla där vi nu har 10 000 kvm mark och 2 000 kvm lager och kontor. Där har vi de resurser och utrymmen vi behöver för att kunna genomföra all service och underhåll på våra maskiner. I depån har vi även plats för allt fler utrustningar, maskiner och verktyg så att de snabbt kan levereras ut till kundernas arbetsplatser.

Allt vi hyr ut är av toppkvalité

Du som kund ska känna att vi är en lyhörd och engagerad samarbetspartner. En viktig del av det samarbetet är att du får snabba leveranser, rätt utrustning och rätt maskiner. Samt att all utrustning du hyr alltid är hel, ren och fungerar perfekt. Allt vi hyr ut är av toppkvalité. Tack vare den höga kvalitetsnivån slipper våra kunder kostsamma driftstopp, vilket ökar effektiviteten och lönsamheten.

Alla våra medarbetare är mycket erfarna

Alla våra medarbetare är handplockade och mycket erfarna. Vi har en härlig stämning på företaget och mycket starka band till många kunder. Vi vill alltid bygga långsiktiga kundrelationer. Vårt mål är att vår första uthyrning, till en ny kund, ska vara starten på ett långsiktigt samarbete. Våra erfarna medarbetare kan dessutom ge vägledning och stöd så du alltid får den maskin eller utrustning som är mest effektiv. Vi har ett mycket stort utbud att välja bland, så den utrustning eller verktyg som kunden hyr ska vara den mest kostnadseffektiva och bidra till att öka kundens lönsamhet.

Kundernas arbetsmiljö är viktig för oss

Vi använder det miljövänliga bränslet EcoPar i all utrustning som vi hyr ut. Jämfört med diesel minskar EcoPar utsläppen av cancerogena ämnen med 90%. Även halterna av kvävedioxid och sot i avgaserna minskar kraftigt så den totala giftigheten minskar med över 90%. De kunder som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever nu att hälsobesvären minskat kraftig, eller till och med försvunnit helt.

Vi utbildar och visar hur allt fungerar

ITEX satsar även stort på att utbilda sina kunder. Vi har löpande utbildningar i Fallskydd, Säkra lyft, Säker lastkoppling och Heta arbeten. Vid behov kan vi även åka till kundens arbetsplats och visa hur den maskin, eller utrustning som kunden hyrt fungerar. Risken är annars stor att den hyrda produkten inte kommer att användas. Vi kan även reparera trasiga maskiner och utrustning åt våra kunder. Då hämtar vi snabbt den trasiga maskinen och hyr ut en ersättare, vilket sparar både tid och pengar. Det är alltid något på gång i vår bransch så det är viktigt att vi har ett brett utbud av maskiner, utrustningar och verktyg och att de håller toppkvalité. Vår målsättning är alltid att bygga långsiktiga kundrelationer.