Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Solklara materialtransportörer

Nu kan du hyra våra nya smidiga materialtransportörer för lyft av takmaterial, fönster, solpaneler med mera.

Materialtransportörerna är mycket lätta att sätta samman och kan lyfta upp till 200 kg tunga laster ända upp till 20 meters bygglängd.