Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Säkra byggarbetsplatser

Säkra byggarbetsplatser

Den här utbildningen ger en överblick över risker och vilka regler som gäller. Den berättar också om vem som ansvarar för vad.

Målgrupp

En bra arbetsmiljö lönar sig för alla:

 • Anställda
 • Arbetsgivare
 • Byggherrarna
 • Beställaren och samhället i stort

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

 • Risker
 • Åtgärda & förbygga
 • Skyddsutrustning
 • Stegar
 • Arbetsmiljöplan
 • Belastningsergonomi
 • Hur man lyfter
 • Ensidigt och upprepat arbete
 • Roller och allas ansvar
 • Vad är BAS-U & BAS-P
 • Om olyckan är framme

Längd: 2 timmar

Boka våra utbildningar direkt online.

  RING OSS 08-29 20 20