Dataskyddspolicy

Läs och ladda ner vår dataskyddspolicy som pdf

ITEX Rental AB dataskyddspolicy
ITEX Rental AB (ITEX) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur ITEX
samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss
på info@itex.se.

När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår
Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att ITEX använder
elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt
nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi
kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per
telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats
in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.
mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv
och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som
vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra
sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per
mail, brev eller telefon.

Denna information kan vara

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
  leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter,
  utbildningar, tidigare arbetsgivare etc.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om
(observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
  leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har
  köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon,
  operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om
produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett
avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för
andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Bilaga 1 innehåller en lista över
vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör samt syftet bakom varför vi gör dem och på vilken rättslig
grund det sker.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att
överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer,
transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder
för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller
delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga
att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. ITEX kommer inte att sälja den insamlade
informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
ITEX behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller
för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad
gäller bokföringslagen.

Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter ITEX har om dig och
  verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om
  dig själv.
 •  Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina
  personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla
personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är
att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra
syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker
ITEX använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig online upplevelse. Läs mer
om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss
ITEX har organisationsnummer 559065–2680 och har sitt säte på Enköpingsvägen 150, 176 77 Järfälla.
Kontakta oss på info@itex.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna
dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-01-11.

ITEX användning av cookies

Cookies & liknande tekniker
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra
din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas
på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 •  Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som
liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster
behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.
Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om
hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast
acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss
Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@itex.se.

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 2021-01-11.