Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Ny e-postadress för inkommande leverantörsfakturor

Du missar väl inte att vi bytt e-postadress för fakturor från våra leverantörer. Den nya adressen är: inbox.lev.928280@arkivplats.se. Dock föredrar vi helst e-faktura, EDI-identifiering 1523783.

RING OSS 08-29 20 20