Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

I första hand föredrar vi e-fakturor (EDI-identifiering 1523783).

Fakturor via e-post

Vi önskar att ni skickar alla fakturor via e-post till nedanstående adress. Vänligen skicka en faktura per pdf-fil för korrekt digital och automatisk hantering.

Fakturor via epost: inbox.lev.928280@arkivplats.se

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress. Frågor besvaras av: ekonomi@itex.se

Vid frågor rörande företaget och dess verksamhet ber vi er vända er till er kontaktperson i bolaget.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så smidigt som möjligt.

Adresser

Faktura via e-post
inbox.lev.928280@arkivplats.se