Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Kvarts & stendamm

Kvarts & stendamm

Den här kursen är utformad att ge dig all nödvändigaste informationen om kvarts och stendamm som krävs för ett säkert arbete. Arbete med kvartsdamm är styrt av föreskriften AFS 2015:2 som beskriver dom krav som ställs på arbetsgivaren.

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

  • Inledning- Risker
  • Lagkrav och förskrifter
  • Hygieniskt gränsvärde
  • Undersökning och riskbedömning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Åtgärda och förebygga
  • Personlig skyddsutrustning
  • Mobila anläggningar
  • Roller och Ansvar

Längd: 4 timmar