Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Isocyanater – Härdplast

Isocyanater & härdplast

För att få hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2011:19) som ska förnyas vart femte år. Vår utbildning ger er rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier.

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

 • Kemiska riskkällor
 • Härdplast
 • Upptagningsvägar
 • Hygieniskt gränsvärde
 • Hälsorisker-isocyanater
 • Lagkrav och märkning
 • Säkerhetsdatablad
 • Sytematiskt arbetsmiljöarbete med kemiska riskkällor
 • Skyddsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Förebyggande åtgärder
 • Isocyanater
 • Epoxi
 • Polyuretan, PUR
 • Metakrylater/Akrylater
 • Amino och fenoplast
 • Esterplast, UP
 • Lösningsmedel
 • Isocyanater– Heta Arbeten
 • Sprutmålning
 • Limning
 • Byggindustrin
 • Elektronikindustrin
 • Verkstäder

Längd: 8 timmar

Boka våra utbildningar direkt online.

  RING OSS 08-29 20 20