Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi utbildningen handlar om belastningsskador och hur man förbygger dessa genom sitt dagliga arbete på arbetsplatsen.

Målgrupp

Det finns mycket att vinna på att arbeta ergonomiskt på arbetsplatsen bland annat minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad trivsel bland de anställda.

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

  • Risker
  • Roller och ansvar
  • Belastningsskador
  • Arbetsplatsens utformning
  • Risker och åtgärder vid tungt kroppsarbete

Längd: 2 timmar

Boka våra utbildningar direkt online.

    RING OSS 08-29 20 20