Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Bam

Bättre arbetsmiljö (BAM)

BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges genom tiderna största arbetsmiljöutbildning!

Kursen ger ett grundläggande helhetsperspektiv för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. I utbildningen går vi igenom allt från vanliga risker och åtgärder till rehabilitering, lagar, förordningar och hur man sköter arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt.

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Chefens och skyddsombudets roller
  • Riskanalys och handlingsplan
  • Riskinventering
  • Samordningsansvar
  • Hälsofrämjande arbete
  • Ergonomi
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö

Längd: 16 timmar

RING OSS 08-29 20 20