Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Arbeta hemma

Arbeta hemma

Arbeta hemma utbildningen handlar om vem som har ansvar för arbetsmiljön, belastningsskador och hur man förbygger dessa i hemmet. Det finns mycket att vinna på att arbeta med arbetsmiljön, bland annat minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad trivsel bland de anställda.

Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. När du arbetar hemma så är hemmet arbetsplatsen och det betyder att din arbetsgivare tillsammans med dig fortfarande har ansvar för din arbetsmiljö

Genomförande

Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer med anställda som arbetar hemma samt den anställde själv.

Innehåll

I denna utbildning går vi igenom hur ansvaret fördelas, risker, åtgärder och hur man kan anpassa arbetsplatsen i hemmet.

Längd: 16 timmar