Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Min hyreslista

{{ item.name }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X
Totalt: {{ totalPrice }} kr

Utbildning

Våra utbildningar

Ny utbildningsportal kommer inom kort

Grundkurs i användande av fallskydd.
Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska moment och praktiska instruktionsvideos.

Målgrupp
Alla som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Genomförande
Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Innehåll

 • Allmänt om olyckor
 • Om olyckan är framme
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljölagen/lagar
 • Föreskrifter
 • Böter & Sanktionsavgifter
 • Standarder, CE – märkning
 • Vanligt förkommande utrustning
 • Roller och ansvar med Fallskydd
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalyser
 • Personlig Skyddsutrustning
 • Kollektiva fallskydd
 • Personlig Fallskyddsutrustning
 • Fallskydd lift
 • Fallselar
 • Dämpande komponenter
 • Förankring & pendelfall
 • Förankringspunkter
 • Krafter och Rörelser
 • Räddningsplan
 • Hängtrauma
 • Räddningsutrustning
 • Inför & under räddning
 • Daglig tillsyn & besiktning
 • Rengöring och kassering

Kostnad förutbildningen: 2 200 kr
Längd på utbildningen: 8 timmar

Lift / Mobila Arbetsplattformar (Grundkurs)
Vår utbildning följer standarden SS-ISO 18878:2013 och AFS 2006:6 § 29 som är ett grundkrav för liftutbildning. Utbildningen är en 8 timmars webbutbildning som innehåller teoretiskt läsmaterial och praktiska instruktionsvideor.

Målgrupp
AFS 2006:6 § 29, kräver att alla som använder mobila arbetsplattformar, skall from 1 juli 2007 inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.

Genomförande
Utbildningen sker digitalt i egen takt via det smarta E-learning verktyget Perfect System som också ger dig som arbetsgivare full kontroll över företagets kompetenser. Obs! Licensen är giltig i 60 dagar från det att den blivit tilldelad.

Kostnad förutbildningen: 2 200 kr
Längd på utbildningen: 8 timmar

Särskild utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Särskild ställningsutbildning

Antal dagar: 6

Arbete på Väg nivå 1+2 enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
APV 1+2

Antal dagar: 1

Arbete på väg 3A – utmärkningsansvarig, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 2

Arbete på väg 3B – vakt & lots, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 1

Antal dagar: 1

Repetition lift (om man har liftkort som gått/går ut)

Antal dagar: Halvdag 8:00-13:00.

Hjälp på väg, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).

Antal dagar: 1

Truckutbildning

Antal dagar: 2

Säkra lyft och lasthantering.

Antal dagar: Halvdag 08:00-12:00

Travers säkra lyft

Antal dagar: 1