Sortiment för 03 Tillverkning

33 Asfaltsutrustning

Asfaltsraka

Produktkategori
03 Tillverkning
33 Asfaltsutrustning

Gasolbrännare

Produktkategori
03 Tillverkning
33 Asfaltsutrustning

Gasolflaska

Produktkategori
03 Tillverkning
33 Asfaltsutrustning

34 Betongtillverkning

Betongblandare 145l 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
34 Betongtillverkning

Betongblandare/tvångsblandare 80l 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
34 Betongtillverkning

Formlås gekü

Produktkategori
03 Tillverkning
34 Betongtillverkning

Formlås spänntång gekulås

Produktkategori
03 Tillverkning
34 Betongtillverkning

Formlås svema (formkil)

Produktkategori
03 Tillverkning
34 Betongtillverkning

35 Murbruksmaskiner

Bruksblandare/mixer 40l 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
35 Murbruksmaskiner

Omrörare inkl visp 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
35 Murbruksmaskiner

Spackelblandare 80l 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
35 Murbruksmaskiner

Tvångsblandare 80l 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
35 Murbruksmaskiner

37 Puts- & betongsprutor

Putsspruta tryckluft

Produktkategori
03 Tillverkning
37 Puts- & betongsprutor

38 Transportörer

Transportband 3,3m 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
38 Transportörer

Transportband 6,0m 230v

Produktkategori
03 Tillverkning
38 Transportörer