Leverantörsfakturor

Från och med 2021-02-01 har Itex Rental AB ny fakturadress och vi ber er därför att uppdatera era register.

Fakturor via e-post
Vi önskar att ni skickar alla fakturor via e-post till nedanstående adress. Vänligen skicka en faktura per
pdf-fil för korrekt digital och automatisk hantering.

Fakturor via epost:

LIN4595@pdf.grantthornton.se

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte
att komma företaget tillhanda på denna adress.

Fakturor via brev:

Itex Rental AB

LIN4595 Scancloud

831 97 Östersund

Frågor angående våra ändrade rutiner besvaras av: ekonomi@itex.se

Vid frågor rörande företaget och dess verksamhet ber vi er vända er till er kontaktperson i bolaget.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så
smidigt som möjligt.