Leverantörsfakturor

Från och med 2021-02-01 har Itex Rental AB ny fakturadress och vi ber er därför att uppdatera era register.

Fakturor via e-post
Vi önskar att ni skickar alla fakturor via e-post till nedanstående adress. Vänligen skicka en faktura per
pdf-fil för korrekt digital och automatisk hantering.

Ny adress som gäller från och med 2021-02-01, ej före detta datum

Adress för e-post från och med 2021-02-01

LIN4595@pdf.grantthornton.se

 

Adress för e-post till och med 2021-01-31, ej efter detta datum

inbox.lev.928280@arkivplats.se

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte
att komma företaget tillhanda på denna adress.

Fakturor via brev

Adress från och med 2021-02-01

Itex Rental AB

LIN4595 Scancloud

831 97 Östersund

 

Adress till och med 2021-01-31

Faktureringsadress:
Itex Rental AB (559065-2680)
c/o Azets Insight AB
Box 1424
171 41  Solna Sweden

Fakturor som sänds till gamla adresser från och med 2021-02-01, hanteras ej

Frågor angående våra ändrade rutiner besvaras av: ekonomi@itex.se

Vid frågor rörande företaget och dess verksamhet ber vi er vända er till er kontaktperson i bolaget.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så
smidigt som möjligt.