Leverantörsfakturor

Från och med 2019-10-01 har Itex Rental AB ny fakturadress och vi ber er därför att uppdatera era register.

Fakturor via e-post
Vi önskar att ni skickar alla fakturor via e-post till nedanstående adress. Vänligen skicka en faktura per
pdf-fil för korrekt digital och automatisk hantering.

Adress för e-post:
inbox.lev.928280@arkivplats.se

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte
att komma företaget tillhanda på denna adress.

Fakturor via brev
Fakturorna kommer att hanteras av Azets och vi ber er därför att skicka fakturor till nedanstående postadress:

Faktureringsadress:
Itex Rental AB (559065-2680)
c/o Azets Insight AB
Box 1424
171 41  Solna Sweden

Frågor angående våra ändrade rutiner besvaras av Azets Insight AB via mejl till: itex.acc@azets.com

Vid frågor rörande företaget och dess verksamhet ber vi er vända er till er kontaktperson i bolaget.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så
smidigt som möjligt.