Allmänna hyresvillkor

Allmänna Hyresvillkor för hyra av Hyresobjekt från ITEX Rental AB (”Uthyraren”), antagna av
Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI.

PDF SRAH 19 (svensk version)
PDF SRAH 19 (engelsk version)