Lipac Liftar förvärvar ITEX Rental

Lipac Liftar har förvärvat verksamheten i ITEX Rental AB (ITEX).

”ITEX är en kompetent och kunnig uthyrare av byggmaskiner i Stockholmsområdet. Bolaget ger Lipac en breddning av erbjudandet till våra kunder”, säger Per Hedebark VD på Lipac.

Lipac Liftar kommer att fortsätta den positiva utvecklingen inom ITEX med att öka antalet Hyrcenter i Stockholm samt introducera ITEX produkter i erbjudandet till Lipacs kunder på de orter i landet där Lipac verkar.

Expansionen kommer att ske både via organisk tillväxt samt kompletterande förvärv av uthyrningsföretag.

ITEX avgående VD och ägare Johnny Rensfeldt kommenterar affären:

”ITEX är ett välskött Bolag som har en plattform för vidare tillväxt. Det känns därför roligt och tryggt att lämna över stafettpinnen till Lipac som kan ta vid och expandera Bolaget både i Stockholm och ut till fler orter i landet”.