Slipa och lacka trägolv

Det här behöver du
•Golvslip (220V)
•Kantslip, roterande slipskiva för utrymmen där golvslipen inte kommer åt.
•Skarvkabel.
•Golvslippapper, 4 olika grovlekar.
•Kantslippapper, 4 olika grovlekar.
•Elpropp 10 A trög.
•Andningsskydd.
•Lack / olja / lut.
•Pensel / roller.

Förberedelser
•Ta ut mattor och möbler.
•Ta bort golvlisterna.
•Elektrisk mattborttagare underlättar jobbet att ta fram det gamla golvet.
•Spikar skall dras ur eller försänkas.
•Laga golvet om delar av slitskiktet sitter löst.
•Tänk på att slipdammet lätt söker sig runt i bostaden. Täck möbler etc

manual_slipa_golv

Att slipa
•Börja slipa med det grova pappret och prova gärna först där soffan skall stå.
•Det grova pappret skall ta bort den gamla behandlingen och eventuella ojämnheter.
•Slipa snett över träplankorna med det grova pappret. När du byter till finare papper slipar du längs med plankorna.
•Se till att alltid hålla golvslipen i rörelse så länge valsen har kontakt med golvet.
•Mjuka träslag (gran och furu) avslutar du med 100 k papper och vid hårt träslag (ask, ek och bok) avsluta med 120 k

Avsluta med
•Dammsug golvet noggrant efter avslutad slipning.
•Dammsug också på lister och runt omkring där slipdamm kan ha samlats.
•Golvytan kan bli knottrig om du lackar där det finns kvarvarande damm