Utbildning

 

Licpac UtbildningItex Rental i samarbete med Lipac Utbildning anordnar ett flertal säkerhetsutbildningar.

Nya lagar från Arbetsmiljöverket kräver att alla som yrkesmässigt utför arbete med byggnadsställningar, mobila arbetsplattformar, gaffeltruckar eller heta arbeten skall ha en formell utbildning.

Boka

Våra utbildningar
Allmän utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Pris per person 2 195 kr. Antal dagar: 1.
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Allmän Ställningsutbildning

Särskild utbildning Byggnadsställningar (enl. AFS 1990:12)
Pris per person 10 500 kr. Antal dagar 6.
Kurserna hålls i samarbete med Nikor AB.
Särskild ställningsutbildning

APV 1+2
Arbete på Väg nivå 1+2 enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Pris 2 195 kr. Antal dagar 1
APV 1+2

APV3A
Arbete på väg 3A – utmärkningsansvarig, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Pris  6 000 kr. Antal dagar 2
APV3A

APV3B
Arbete på väg 3B – vakt & lots, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Pris 2 195 kr. Antal dagar 1
APV3B

Fallskydd
Pris per person 1 895 kr. Halvdag 08:00–12:00.
Fallskyddsutbildning

Liftutbildning (enl. LUR:s Liftläroplan
Pris per person 2 195 kr. Antal dagar 1.
Mobila arbetsplattformar

Repetition lift (om man har liftkort som gått/går ut)
Pris per person 1 895 kr. Halvdag 8:00-13:00.
Repetition lift

Heta arbeten (enl. SBSF: Riktlinjer)
Pris per person 3 215 kr. Antal dagar 1.
Heta arbeten

HPV
Hjälp på väg, enligt Trafikverkets Tekniska krav (TRVK) och Tekniska råd (TRVR).
Pris 2 195 kr. Antal dagar 1
HPV

Truckutbildning A+B (enl. TLP:s läroplan)
Pris per person 4 750 kr. Antal dagar 2.
Truckutbildning

Säkra lyft
Pris per person 1 895 kr. Halvdag 8:00-12:00
Säkra lyft och lasthantering

Boka

Utbildning

Utbildningarna sker i Itex lokaler på Ulvsundavägen 180 i Bromma eller hos Lipac Liftar på Missionsvägen 60 i Bromma.

Itex utbildning

För mer information samt bokning av företagsinterna kurser, kontakta Lipacs utbildningsansvarige Katarina Jacobson 08-704 29 18, katarina.jacobson@lipac.se.