Miljöarbete

ecopar-logoEtt miljövänligare alternativ än diesel
Från och med april 2008 levereras våra dieseldrivna maskiner med miljödiesel från EcoPar. Jämfört med vanlig dieselolja minskas utsläppen av många cancerogena ämnen med över 90 %. Halterna av kväveoxid i omgivningen går ner med upp till 50 %. Enligt respons från kunder vill ingen återgå till vanlig diesel eftar att ha använt EcoPar.

Lär mer om EcoPar

Ett miljövänligare alternativ än bensin
Motomix är nästan helt fri från de cancerframkallande ämnena bensen och aromater. Bensinen är ett renare bränsle som ger en låg bränsleförbrukning, låg rökutveckling och som motverkar en kraftig, okontrollerad förbränning, vilket är skadligt för motorn.

Läs mer om Viking bensin 4T
Läs mer om Viking bensin 2T