Allmänna hyresvillkor

Allmänna Hyresvillkor för hyra av Hyresobjekt från ITEX Rental AB (”Uthyraren”), antagna av
Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI.

PDF Ladda ner fullständiga villkor